Sunday, 2 March 2008

ၿပည္႔စံုေအးခ်မ္းေသာ ဘ၀

ဘ၀၏တန္းဖုိးၾကီးမားေသာ အခ်ိန္မ်ားကို မလႊဲေရွာင္သာ ကိစၥေလးမ်ားအတြက္ ၿဖဳန္းတီးမိၿခင္းဟူေသာ ေနာင္တ မရရွိၾကေစရန္ ဘ၀အတြက္ အေရးပါသည္႔ အေၿခခံလမး္စဥ္မ်ားကို သတိၿပဳမိၾကေစရန္...
ေလာကတြက္ ၿပည္႔စံုေအးခ်မ္းေသာ ဘ၀ကို လူသားတုိင္းရရွိေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင္႔....

၁။အေသးအဖြဲကို အေလးမကဲပါႏွင္႔။
၂။မၿပည္႔၀ၿခင္းကို ယုိးမယ္မဖြဲ႔ပါႏွင္႔။
၃။ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ၿပဳတတ္သူတုိ႔ ထူးခ်ြန္သူ မၿဖစ္ႏဳိင္ဟု မထင္ပါႏွင္႔။
၄။စိတ္ကူးေထြၿပားမႈကို သတိခ်ပ္ပါ။
၅။အၾကင္နာစိတ္ပြားမ်ားပါေစ။
၆။ကိုယ္မရွိလွ်င္လည္း အလုပ္ေတြက်န္ေနအံုးမည္။
၇။သူတစ္ပါးေၿပာစဥ္ စကားၿဖတ္မေၿပာပါႏွင္႔။
၈။တစ္ပါးသူကို ေကာင္းမႈၿပဳပါ။ၿပဳေၾကာင္းကို မေၿပာပါႏွင္႔
၉။သူတစ္ပါး ၀င္႔ၾကြားပါေစ။
၁၀။လက္ငင္းဘ၀ကို ၾကိဳးစားဦးတည္ပါ။
၁၁။လူတိုင္း ကိုယ္ထက္ေတာ္သူဟု သေဘာထားပါ။
၁၂။ တစ္ဖက္လူ"မွန္သည္ " ဟုတ္ အမ်ားအၿမင္ၿဖင္႔သေဘာထားပါ။
၁၃။ပိုၿပီးသည္းခံတတ္ဖို႔
၁၄။ "သည္းခံဖုိ႔ေလ႔က်င္႔ခ်ိန္ "သတ္မွတ္ပါ။
၁၅။ ေမတၱာထားသူ။ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံတတ္သူ ပထမဆံုးၿဖစ္ပါေစ။
၁၆။ "ဒီကိစၥ ေနာင္ႏွစ္ခါ အေရၾကီးပါဦးမည္လား " မိမိကိုယ္ကို ေမးၾကည္႔ပါ။
၁၇။ဘ၀ဆိုတာ မမွ်တေၾကာင္းလက္ခံပါ။
၁၈။ၿငီးေငြ႔စရာရွိက ၿငီးေငြ႔စြာေနလုိက္ပါ။
၁၉။ စိတ္ဖိစီးအားကို ေလ်ာ႔ခ်ေပးပါ။
၂၀။တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ စာေရးပါ။
၂၁။မိမိကိုယ္ကို အဆံုးတြက္ၾကည္႔ပါ။
၂၂။ဘ၀ဆုိတာ အေရးေပၚလုပ္ငန္းမဟုတ္ပါ။
၂၃။ေ႔ရႊဆုိင္းေသာနည္းကို စမ္းသပ္ၾကည္႔ပါ။
၂၄။ေက်းဇူးတင္ရမည္႔သူတစ္ဦးဦးကို သတိရဖုိ႔ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ေပးပါ။
၂၅။မသိကြ်မး္သူမ်ားကို ၿပံဳးၿပႏွူတ္ဆက္ပါ။
၂၆။ေန႔စဥ္ တိတ္ဆိတ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ပါ။
၂၇။ကိုယ္႔ဘ၀ထဲၮ္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင္႔ ရာေက်ာ္မ်ား ၇ွိေၾကာင္းေတြးထင္ၾကည္႔ပါ။
၂၈။နားလည္ေအာင္ ပထမၾကိဳးစားပါ။
၂၉။ေကာင္းစြာနားေထာင္သူၿဖစ္ပါေစ။
၃၀။တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ညဏ္အေၿမာ္အၿမင္သံုးပါ။
၃၁။ကို္ယ္႔စိတ္ထားကို သတိၿပဳပါ။မနိမ္႔က်ပါေစႏွင္႔။
၃၂။ဘ၀ဆုိသည္မွာ ေသြးတုိးစမ္းမႈသက္သက္သာ
၃၃။ခ်ိီမြမ္းၿခင္းႏွင္႔ ၿပစ္တင္ၿခင္းတုိ႔ မၿခားနား
၃၄။ၾကံဳၾကိဳက္သလိုေစတနာၿဖင္႔ကူညီပါ။
၃၅။လူအက်င္႔စရုိက္ကိုေက်ာ္ၾကည္႔ပါ။
၃၆။အၿပစ္ကင္းစင္မႈကို ေရွာင္ၾကည္ပါ။
၃၇။မွန္ကန္ၿခင္းထက္ စာနာၿခင္းကို ေရြးပါ။
၃၈။သင္မည္မွ် ေမတၱာထားေၾကာင္းလူသံုးဦးအားယေန႔ေၿပာလိုက္ပါ။
၃၉။ႏွိ္မ္႔ခ်မူကို အေလးအထၿပဳပါ။
၄၀။ဘယ္သူ႔အလွည္႔လည္းဟုမေမးပါႏွင္႔၊ကိုယ္တုိင္လုပ္လုိက္ပါ။
၄၁။အၿပစ္အနာရွာၿခင္းေရွာင္ပါ။
၄၂။ေမတၱာထားရမည္႔သူကို ရွာေဇြစဥ္းစားရန္ ေန႔စဥ္းအခ်ိန္ေပးပါ။
၄၃။ကိုယ္တုိင္ မႏုသာေဗဒ ပညာ၇ွႈင္တစ္ဦးၿဖစ္ေစဖုိ႔။
၄၄။သီးၿခားလက္ေတြ႔ အေၿခအေနမ်ားကို နားလည္ပါ။
၄၅။ကူညီတတ္ေသာအေလ႔အထဖြံၿဖိဳးပါေစ။
၄၆။ေန႔စဥ္အနည္းဆံုးတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ႏွစ္သက္ခ်ီမြမ္းေၾကာင္ေၿပာပါ
၄၇။ကိုယ္အတိုင္းအဆအကန္႔အသတ္မ်ားကို.ယုိးမယ္မဖြဲ႔သင္႔။
၄၈အရာရာသည္ဖန္တီရွင္ရဲ႔လက္ရာပါ၀င္ေနေၾကာင္း အမွတ္ရပါ။
၄၉။ေ၀ဖန္လိုစိတ္ကို သတိၿပဳပါ။
၅၀။အစြဲၾကီးေနေသာ အခ်က္(၅)ခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္ႏုိင္မလား ၊ေရးခ်ၾကည္႔ပါ။

No comments: